Öğr. Gör. BAHAR EREN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. BAHAR EREN

T: (0282) 250 2039

M beren@nku.edu.tr

W beren.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Rektörlük
Bölüm:
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVETSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA/FİZİKOKİMYA
Öğrenim Yılları: 2017-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVETSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA/FİZİKOKİMYA
Öğrenim Yılları: 2012-2014
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK
Öğrenim Yılları: 1997-1999
Tez:
Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA
Öğrenim Yılları: 2008-2012
Tez:
Lisans
Üniversite: MİMAR SİNAN ÜNİVARSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK
Öğrenim Yılları: 1989-1992
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
İspanyolca:Başlangıç
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2018-
Uzman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-2018
Uzman TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1995-2006
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
1996-1997
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Kimya
Teorik Kimya
Fiziksel Kimya
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. EREN B., YALÇIN GÜRKAN Y., Possible reaction pathways of the acetamiprid molecule according to the DFT calculation method, Bulgarian Chemical Communications, pp. 45-52, 2018.
Özgün Makale scopus Erişim Linki
2. EREN B., YALÇIN GÜRKAN Y., Possible reaction pathways of lyncomycin molecule according to DFT calculation method, Journal of the Serbian Chemical Society, vol. 82, pp. 277-287, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. EREN B., YALÇIN GÜRKAN . . Y., The most stable transition state complexes of the aminotoluene molecule, Bulgarian Chemical Communications, vol. 48, pp. 571-579, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. EREN B., YALÇIN GÜRKAN Y., Analysis of the reaction kinetics of aminotoluene molecule through DFT method., Bulgarian Chemical Communications, vol. 47, pp. 849-858, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YALÇIN GÜRKAN Y., EREN B., ÖZGÜR S., Reactions of Azinphos-methyl Pesticides:A Quantum Mechanical Study, CPC-XII (12th Chemical Physics Congress (12.10.2018-13.10.2018).
Özet bildiri
2. EREN B., ÖZGÜR S., YALÇIN GÜRKAN Y., Molecular modeling of azinphos-methyl, 1st İnternational Balkan Chemistry Congress (17.09.2018-20.09.2018).
Özet bildiri
3. YALÇIN GÜRKAN Y., EREN B., İYİDOĞAN Y., MOLECULER MODELING of CAPSAICIN MOLECULE, 4th International Conference on New Trends in Chemistry (11.05.2018-13.05.2018).
Özet bildiri
4. YALÇIN GÜRKAN Y., EREN B., POSSIBLE REACTION PATHWAYS of THE OXYDIBENZENESULFONYL HYDRAZIDE (OBSH) MOLECULE ACCORDING TO THE DFT CALCULATION METHOD, 4th International Conference on New Trends in Chemistry (11.05.2018-13.05.2018).
Özet bildiri
5. EREN B., YALÇIN GÜRKAN Y., Possible reaction pathways of the Acetamiprid molecule according to the DFT calculation method., 3 rd International Conference on Science, Ecology and Technology (14.08.2017-16.08.2017).
Sözlü Bildiri
6. EREN B., YALÇIN GÜRKAN Y., THE ANALYSIS of REACTION KINETICS of ACETAMIPRID MOLECULE THROUGH DFT CALCULATION METHOD, 3rd International Conference on New Trends in Chemistry (28.04.2017-30.04.2017).
Poster
7. EREN B., YALÇIN GÜRKAN Y., Calculation Of Possible Reaction Paths Of Lyncomycin Molecule Through DFT CalculationMethod, 2nd International Conference on Science, Ecology and Tecnology 2016 (ICONSETE 2016) (14.10.2016-16.10.2016).
Poster
8. EREN B., YALÇIN GÜRKAN Y., THE ANALYSIS OF REACTION KINETICS OF LYNCOMYCIN MOLECUL THROUGH DFT CALCULATIONAL METHOD, All In One Conferences (19.04.2016-22.04.2016).
Poster
9. EREN B., YALÇIN GÜRKAN Y., The Analysis of Reaction Kinetics of Aminotoluene Molecule Through Calculational Methods, The International Conference on Scince,Ecology and Tecnology I,Vienna (25.08.2015-28.08.2015).
Poster
10. EREN B., YALÇIN GÜRKAN Y., The Analysis of Reaction Kinetics of Aminotoluene Molecul Through Calculational Methods 94, ALL IN ONE CONFERENCES,Dubai (24.03.2015-28.03.2015).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. EREN B., YALÇIN GÜRKAN Y., Liyotrıpik Sıvı Kristalin DFT Yöntemiyle İncelenmesi, 3. Fiziksel Kimya Günleri 2012 (12.07.2012-15.07.2012).
Poster
Ulusal Projeler
1. İleri Oksidasyon Teknikleri İle Organofosfatların Fotokatalitik Degradasyon Kinetiğinin Deneysel Ve Teorik Olarak İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.05.2018-Devam Ediyor.
2. Sudaki Aromatik Kirleticilerin Hidroksil Radikalleri ile reaksiyonlarının kinetiğinin teorik olarak incelenmesi, Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Araştırma Projesi, (Proje Numarası: NKUBAP.00.10.AR.12.05), BAP, Araştırmacı.
Ödüller
1. NKU. 2008-2014 Ar-Ge Proje Günleri Poster Birinciliği, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2014.
2. Kimya Bölüm Birinciliği, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2012.
3. NKÜ. Fen Edebiyat Fak Birinciliği, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2012.
4. Matematik Bölüm Birinciliği, MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, 1993.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
1st International Balkan Chemistry Congress(IBCC-2018), Yer:Edirne/TURKEY, Düzenleyenler:Trakya Üniversitesi, 17.09.2018-20.09.2018.
3rd International Conference on Science, Ecology and Technology(ıconsete 2017), Yer:Rome/ITALY, Düzenleyenler:Selcuk Universitesi ve Yunus Emre Enstitüsü, 14.08.2017-16.08.2017.
2nd International Conference on Science, Ecology and Tecnology 2016 (ICONSETE 2016) , Yer:Barcelona, İSPANYA, 14.10.2016-16.10.2016.
The International Conference on Scince, Ecology and Tecnology I Vienna, Yer:Vienna Avusturya, 25.08.2015-28.08.2015.